Câu hỏi Trắc nghiệm

Đặc trưng nào sau đây chỉ có ở quần xã mà không có ở quần thể |

Câu hỏi:

Đặc trưng nào sau đây chỉ có ở quần xã mà không có ở quần thể:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!