Câu hỏi Trắc nghiệm

~ Daisy: “What an attractive hair style you have got, Mary!” ~ Mary: “………” |

Câu hỏi:

~ Daisy: “What an attractive hair style you have got, Mary!”  ~  Mary: “………”

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Đáp lại lời khen

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!