Câu hỏi Trắc nghiệm

~ Daisy: “What an attractive hair style you have got, Mary!” ~ Mary: “………” |

Câu hỏi:

~ Daisy: “What an attractive hair style you have got, Mary!”  ~  Mary: “………”

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Đáp lại lời khen

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!