Câu hỏi Trắc nghiệm

Dạng đột biến cấu trúc NST làm |

Câu hỏi:

Dạng đột biến cấu trúc NST làm tăng số lượng alen của cùng một gen trên cùng một nhiễm sắc thể là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

Dạng đột biến làm tăng số lượng alen của một locus ngay trên một NST là đột biến lặp đoạn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!