Câu hỏi Trắc nghiệm

Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống |

Câu hỏi:

Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Đột biến mất đoạn thường gây chết hoặc giảm sức sống

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!