Câu hỏi Trắc nghiệm

Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống |

Câu hỏi:

Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Đột biến mất đoạn thường gây chết hoặc giảm sức sống

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!