Câu hỏi Trắc nghiệm

Đặt điện áp u= 180 căn 2 cos(100pi t) vào hai đầu đoạn mạch |

Câu hỏi:

Đặt điện áp

u=1802cos(100πt)

V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R thay đổi được, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp, với dung kháng gấp 3 lần cảm kháng. Thay đổi R để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp tức thời cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Đặt điện áp u= 180 căn 2 cos(100pi t) vào hai đầu đoạn mạch (ảnh 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!