Câu hỏi Trắc nghiệm

Đặt điện áp u= 180 căn 2 cos(100pi t) vào hai đầu đoạn mạch |

Câu hỏi:

Đặt điện áp

u=1802cos(100πt)

V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R thay đổi được, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp, với dung kháng gấp 3 lần cảm kháng. Thay đổi R để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp tức thời cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Đặt điện áp u= 180 căn 2 cos(100pi t) vào hai đầu đoạn mạch (ảnh 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!