Câu hỏi Trắc nghiệm

David is talking to Mary about her hairstyle. |

Câu hỏi:

David is talking to Mary about her hairstyle.

 David  “Your hairstyle is terrific,

Bạn đang xem: David is talking to Mary about her hairstyle. |

Mary?”. “________________”

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức ngôn ngữ giao tiếp

David đang nói chuyện với Mary về kiểu tóc của cô ấy

Dịch: David  Kiểu tóc của bạn rất đẹp”

Mary:

A. uh, được rồi

B. Cảm ơn, Cindy, Tôi cắt nó tối qua

C. Đừng bao giờ đề cập đến nó

D. Cảm ơn, nhung tôi e rằng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!