Câu hỏi Trắc nghiệm

David is talking to Mary about her hairstyle. |

Câu hỏi:

David is talking to Mary about her hairstyle.

 David  “Your hairstyle is terrific,

Bạn đang xem: David is talking to Mary about her hairstyle. |

Mary?”. “________________”

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức ngôn ngữ giao tiếp

David đang nói chuyện với Mary về kiểu tóc của cô ấy

Dịch: David  Kiểu tóc của bạn rất đẹp”

Mary:

A. uh, được rồi

B. Cảm ơn, Cindy, Tôi cắt nó tối qua

C. Đừng bao giờ đề cập đến nó

D. Cảm ơn, nhung tôi e rằng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!