Câu hỏi Trắc nghiệm

Để sản xuất insulin trên quy mô |

Câu hỏi:

Để sản xuất insulin trên quy mô lớn bằng công nghệ plasmid tái tổ hợp, các bước chỉ ra dưới đây là một phần không thể thiếu của quy trình hoàn thiện.

I. Tách plasmid từ tế bào vi khuẩn và tách gen mã hoá insulin từ tế bào người.

Bạn đang xem: Để sản xuất insulin trên quy mô |

II. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin của người.

III. Chuyển ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin của người vào tế bào vi khuẩn.

IV. Tạo ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin của người.

Trình tự đúng của các bước để sản xuất insulin trên quy mô lớn là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D

Để sản xuất insulin trên quy mô công nghiệp, bước 1 là tách plasmid làm thể truyền và tách gen mã hóa insulin của người làm nguyên liệu; bước 2 là tạo ADN tái tổ hợp bằng enzyme cắt và enzyme nối phù hợp; bước 3 là chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận và bước 4 là phân lập dòng tế bào chứa plasmid tái tổ hợp để nuôi.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!