Câu hỏi Trắc nghiệm

Điện áp tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều |

Câu hỏi:

Điện áp tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức

u=220cos100πt  V.

 Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu một mạch điện là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B

Lời giải

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch 

U=1102V.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!