Câu hỏi Tự Luận

Điền dấu “+” hoặc “-” vào chỗ trống để được kết quả đúng |

Câu hỏi:

Điền dấu “+” hoặc “-” vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a) 0 < … 2;

Bạn đang xem: Điền dấu “+” hoặc “-” vào chỗ trống để được kết quả đúng |

b) …15 < 0;

c) … 10 < … 6;

d) … 3 < … 9.

Xem lời giải

Trả lời:

a) 0 < +2;

b) –15 < 0;

c) –10 < –6 hoặc –10 < +6.

d) +3 < +9 hoặc –3 < +9.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!