Câu hỏi Tự Luận

Điền dấu “>”, “

Câu hỏi:

Điền dấu “>”, “<" thích hợp vào ô vuông:

a) (-2)+(-5) ☐ (-5)

Bạn đang xem: Điền dấu “>”, “

b) (-10) ☐ (-3)+(-8)

Xem lời giải

Trả lời:

a) (–2) + (–5) = – (2 + 5) = –7.

So sánh –7 và –5 có: Vì |–7| = 7; |–5| = 5, mà 7 > 5 nên (–7) < (–5).

Vậy (–2) + (–5) < (–5).

b) (–3) + (–8) = – (3 + 8) = –11.

So sánh –10 và –11: Vì |–10| = 10; |–11| = 11; mà 10 < 11 nên (–10) > (–11).

Vậy (–10) > (–3) + (–8) .

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!