Câu hỏi Trắc nghiệm

Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ thấy thể tích khí thoát ra ở cả 2 điện cực V lít (đktc) và thời gian điện phân (t giây) phụ thuộc nhau như trên đồ thị. Nếu điện p |

Câu hỏi:

Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ thấy thể tích khí thoát ra ở cả 2 điện cực V lít (đktc) và thời gian điện phân (t giây) phụ thuộc nhau như trên đồ thị. Nếu điện phân dung dịch trong thời gian 2,5a giây rồi cho dung dịch sau điện phân tác dụng với lượng Fe dư (NO là sản phẩm x khử duy nhất của N+5) thì lượng Fe tối đa đã phản ứng có giá trị gần nhất

Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ thấy thể tích khí thoát ra ở cả 2 điện cực V lít (đktc) và thời gian điện phân (t giây) phụ thuộc nhau như trên đồ thị. Nếu điện phân dung dịch trong thời gian 2,5a giây rồi cho dung dịch sau điện phân tác dụng với lượng Fe dư (NO là sản phẩm x khử duy nhất của N+5) thì lượng Fe tối đa đã phản ứng có giá trị gần nhất là (ảnh 1)

Bạn đang xem: Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ thấy thể tích khí thoát ra ở cả 2 điện cực V lít (đktc) và thời gian điện phân (t giây) phụ thuộc nhau như trên đồ thị. Nếu điện p |

Xem lời giải

Trả lời:

Tại 

t=as

: có khí Cl2 thoát ra tại anot

VCl2=xne1=2nCl2=2x22,4

 

Tại

t=3as

: có khí Cl2, O2 thoát ra tại anot mà 

VCl2+VO2=2xVO2=xnO2=x22,4

 

BT:enCu=3ne12=3x22,4

Tại

t=4as

: có khí Cl2, O2 thoát ra tại anot và khí H2 thoát ra tại catot.

V=VCl2+VO2+VH2=7,84nO2+nH2=0,35x22,4

(1)

BT:enH2=124ne12nCu=128x22,46x22,4=x22,4nO2=144ne12nCl2=148x22,42x22,4=1,5x22,4

  (2)

Thay (2) thay vào (1):

x=2,24

.

Tại

t=2,5as

: có khí Cl2 (0,1 mol), O2 thoát ra tại anot và tại catot có Cu

 

ne=2,5ne1=0,5molnO2=0,075molnHNO3=4nO2=0,3molnCu=0,25molnCu2+dd=0,30,25=0,05mol

Khi cho Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân thì:  

mFe=56.38nHNO3+nCu2+=9,1g

.

Chọn  đáp án B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!