Câu hỏi Tự Luận

Điền số thích hợp vào ô trống |

Câu hỏi:

Điền số thích hợp vào ô trống:

a 3   -2  
-a   15   0
|a|    
Xem lời giải

Bạn đang xem: Điền số thích hợp vào ô trống |

Trả lời:

a 3 -15 -2 0
-a -3 15 2 0
|a| 3 15 2 0

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!