Câu hỏi Tự Luận

Điền số thích hợp vào ô trống |

Câu hỏi:

Điền số thích hợp vào ô trống:

a 3   -2  
-a   15   0
|a|    
Xem lời giải

Bạn đang xem: Điền số thích hợp vào ô trống |

Trả lời:

a 3 -15 -2 0
-a -3 15 2 0
|a| 3 15 2 0

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!