Câu hỏi Tự Luận

Đố vui. Hai bạn Hùng và Vân tranh luận với nhau: Hùng nói rằng có hai số |

Câu hỏi:

Đố vui. Hai bạn Hùng và Vân tranh luận với nhau: Hùng nói rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng; Vân nói rằng không thể có được.

Theo bạn ai đúng? Nếu một ví dụ

Bạn đang xem: Đố vui. Hai bạn Hùng và Vân tranh luận với nhau: Hùng nói rằng có hai số |

Xem lời giải

Trả lời:

Bạn Hùng nói đúng.

Ví dụ :

(–3) + (–5) = –8, trong đó (–8) < (–3) và (–8) < (–5) .

(–99) + (–12) = –111, trong đó –111 < –99 và –111 < –12.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!