Câu hỏi Trắc nghiệm

Đơn vị sống nào sau đây được |

Câu hỏi:

Đơn vị sống nào sau đây được coi là hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

Đơn vị tổ chức sống lớn nhất là sinh quyển.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!