Câu hỏi Trắc nghiệm

Đơn vị sống nào sau đây được |

Câu hỏi:

Đơn vị sống nào sau đây được coi là hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

Đơn vị tổ chức sống lớn nhất là sinh quyển.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!