Câu hỏi Trắc nghiệm

Đơn vị tổ chức sống nào sau |

Câu hỏi:

Đơn vị tổ chức sống nào sau đây gồm các cá thể cùng loài, cùng sống trong một sinh cảnh?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

Đơn vị tổ chức gồm các cá thể cùng loài là quần thể.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!