Câu hỏi Trắc nghiệm

Đơn vị tổ chức sống nào sau |

Câu hỏi:

Đơn vị tổ chức sống nào sau đây gồm các cá thể cùng loài, cùng sống trong một sinh cảnh?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

Đơn vị tổ chức gồm các cá thể cùng loài là quần thể.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!