Câu hỏi Trắc nghiệm

Động năng của một vật dao động điều hòa A. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng |

Câu hỏi:

Động năng của một vật dao động điều hòa

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Động năng hay thế năng của một vật dao động

điều hòa biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng nửa chu kì dao động.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!