Câu hỏi Trắc nghiệm

Động vật nào sau đây trao đổi |

Câu hỏi:

Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường qua bể mặt cơ thể?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

Giun đất trao đổi khí qua bề mặt cơ thể, cá chép qua mang, cá sấu qua phổi và chim sẻ qua phổi.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!