Câu hỏi Trắc nghiệm

Động vật nào sau đây trao đổi |

Câu hỏi:

Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường qua bể mặt cơ thể?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

Giun đất trao đổi khí qua bề mặt cơ thể, cá chép qua mang, cá sấu qua phổi và chim sẻ qua phổi.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!