Câu hỏi Trắc nghiệm

Don’t ________ to conclusions, we don’t yet know all the relevant facts. |

Câu hỏi:

Don’t ________ to conclusions, we don’t yet know all the relevant facts.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án:  B

Kiến thức: Cụm từ cố định

Giải thích:  jump to conclusion: vội kết luận

Tạm dịch: đừng có vội mà kết luận, chúng ta vẫn chưa biết được tất cả các yếu tố liên quan.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!