Câu hỏi Trắc nghiệm

Don’t ________ to conclusions, we don’t yet know all the relevant facts. |

Câu hỏi:

Don’t ________ to conclusions, we don’t yet know all the relevant facts.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án:  B

Kiến thức: Cụm từ cố định

Giải thích:  jump to conclusion: vội kết luận

Tạm dịch: đừng có vội mà kết luận, chúng ta vẫn chưa biết được tất cả các yếu tố liên quan.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!