Câu hỏi Trắc nghiệm

Drunk driving can lead to some tragic results. |

Câu hỏi:

Drunk driving can lead to some tragic results.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A : miserable

Kiến thức kiểm tra: Từ gần nghĩa/ Tính từ

Giải thích chi tiết:

Tính từ tragic chỉ tính chất bị thảm, thảm thương. Từ này gần nghĩa nhất với tính từ “miserable, cũng ám chỉ tính chất khốn khổ, bất hạnh, thảm hại.

Như vậy, phương án A là phù hợp nhất.

Ý nghĩa của câu: Lái xe khi đang say rượu có thể dẫn tới những hậu quả thảm thương.

Các phương án còn lại không phù hợp về nghĩa.

B. peaceful (adj): (tính chất) thanh thản, thái bình, yên bình.

C. delighted (adj): (cảm giác) hài lòng, thích thú, vui sướng.

D. lasting (adj): (tính chất) lâu dài, bền vững.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!