Câu hỏi Trắc nghiệm

Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein chuyển màu hồng? A. NaCl. B. HCl. C. NaOH. D. KNO3. |

Câu hỏi:

Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein chuyển màu hồng?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!