Câu hỏi Trắc nghiệm

During his lifetime, ______ his famed artwork, Michelangelo also wrote many poems. |

Câu hỏi:

During his lifetime, ______ his famed artwork, Michelangelo also wrote many poems.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

besides: bên cạnh, ngoài ra

Dịch câu: trong suốt cuộc đời cảu mình, ngoài công việc nghệ thuật có tiếng của mình, Michelangelo còn viết rất nhiều thơ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!