Câu hỏi Trắc nghiệm

During his lifetime, ______ his famed artwork, Michelangelo also wrote many poems. |

Câu hỏi:

During his lifetime, ______ his famed artwork, Michelangelo also wrote many poems.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

besides: bên cạnh, ngoài ra

Dịch câu: trong suốt cuộc đời cảu mình, ngoài công việc nghệ thuật có tiếng của mình, Michelangelo còn viết rất nhiều thơ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!