Câu hỏi Trắc nghiệm

Eventually, the topsoil erodes, leaving behind (7) infertile layer of rocks and hard clay |

Câu hỏi:

Eventually, the topsoil erodes, leaving behind (7) ________ infertile layer of rocks and hard clay.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Giải thích: 

Danh từ “layer” là danh từ đếm được dạng số ít. 

Dùng mạo từ “a/ an” để chỉ đối tượng lần đầu được nhắc đến. 

Từ “infertile” có chữ cái “i” trong nhóm “a, e, i, o, u” => dùng mạo từ “an”. 

Eventually, the topsoil erodes, leaving behind (7) an infertile layer of rocks and hard clay.

Tạm dịch: Cuối cùng, lớp đất bề mặt bị xói mòn, để lại một lớp đá cằn cỗi và đất sét cứng.

Chọn C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!