Câu hỏi Trắc nghiệm

Eventually, the topsoil erodes, leaving behind (7) infertile layer of rocks and hard clay |

Câu hỏi:

Eventually, the topsoil erodes, leaving behind (7) ________ infertile layer of rocks and hard clay.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Giải thích: 

Danh từ “layer” là danh từ đếm được dạng số ít. 

Dùng mạo từ “a/ an” để chỉ đối tượng lần đầu được nhắc đến. 

Từ “infertile” có chữ cái “i” trong nhóm “a, e, i, o, u” => dùng mạo từ “an”. 

Eventually, the topsoil erodes, leaving behind (7) an infertile layer of rocks and hard clay.

Tạm dịch: Cuối cùng, lớp đất bề mặt bị xói mòn, để lại một lớp đá cằn cỗi và đất sét cứng.

Chọn C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!