Câu hỏi Trắc nghiệm

Experts recommend (7) ______ the amount of fat in our diet, as too much |

Câu hỏi:

Experts recommend (7) ______ the amount of fat in our diet, as too much can lead to heart problems. They also suggest increasing the amount of high fibre food we eat.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. declining: giảm (không có tân ngữ theo sau); decline sth: từ chối cái gì (có tân ngữ theo sau)

B. dropping: đánh rơi

C. cutting: cắt => cut down on sth: cắt giảm cái gì

D. reducing: giảm => reduce sth: giảm cái gì (có tân ngữ theo sau)

Experts recommend (7) reducing the amount of fat in our diet, as too much can lead to heart problems.

Tạm dịch: Các chuyên gia khuyên bạn nên giảm lượng chất béo trong chế độ ăn uống của chúng ta, vì quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề về tim.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!