Câu hỏi Trắc nghiệm

Gender ____ is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world. |

Câu hỏi:

Tourism is changing rapidly as nature, heritage, and recreational destinations become more important, and as conventional tourism is forced to ____ tougher environmental requirements.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A              

Kiến thức về cụm từ cố định

Ta có:

– Meet the requirements: đáp ứng những yêu cầu

– Impose a burden/hardship on sb: áp đặt gánh nặng lên ai

– Lay the foundations/groundwork/base for sth: đặt nền móng cho cái gì

– Set standards/limits/guidelines: đưa ra tiêu chuẩn, giới hạn, hướng dẫn

Tạm dịch: Du lịch đang thay đổi một cách nhanh chóng bởi vì thiên nhiên, di sản, và các địa điểm vui chơi giải trí đang ngày càng quan trọng hơn, và bởi vì du lịch thông thường bị bắt buộc phải đáp ứng được những yêu cầu về môi trường ngày càng khắt khe hơn.

=> Đáp án là A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!