Câu hỏi Trắc nghiệm

Giá trị của tham số m để hàm số y2x+m/x+5 nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó là |

Câu hỏi:

Giá trị của tham số m để hàm số  

y=2x+mx+5

 nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó là

Bạn đang xem: Giá trị của tham số m để hàm số y2x+m/x+5 nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó là |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Tập xác định 

D=;11;+

Ta có

y=10mx12

. Hàm số

y=2x+mx1

 nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó

y<0,xD10m<0m>10

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!