Câu hỏi Trắc nghiệm

Giá trị của tham số m để hàm số y2x+m/x+5 nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó là |

Câu hỏi:

Giá trị của tham số m để hàm số  

y=2x+mx+5

 nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó là

Bạn đang xem: Giá trị của tham số m để hàm số y2x+m/x+5 nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó là |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Tập xác định 

D=;11;+

Ta có

y=10mx12

. Hàm số

y=2x+mx1

 nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó

y<0,xD10m<0m>10

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!