Câu hỏi Trắc nghiệm

Gieo mọt con súc sắc ba lần. Xác suất để được mặt số hai xuất hiện cả ba lần là. |

Câu hỏi:

Gieo mọt con súc sắc ba lần. Xác suất để được mặt số hai xuất hiện cả ba lần là.

Xem lời giải

Trả lời:

Số phần tử của không gian mẫu là:

Ω=63=216

.
Số phần tử của không gian thuận lợi là:

ΩA=1

.
Xác suất biến cố A là:

PA=1216

.

Chọn đáp án D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!