Câu hỏi Trắc nghiệm

Gieo mọt con súc sắc ba lần. Xác suất để được mặt số hai xuất hiện cả ba lần là. |

Câu hỏi:

Gieo mọt con súc sắc ba lần. Xác suất để được mặt số hai xuất hiện cả ba lần là.

Xem lời giải

Trả lời:

Số phần tử của không gian mẫu là:

Ω=63=216

.
Số phần tử của không gian thuận lợi là:

ΩA=1

.
Xác suất biến cố A là:

PA=1216

.

Chọn đáp án D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!