Câu hỏi Trắc nghiệm

Glucozơ và fructozơ đều có tính chất nào sau đây? A. Tác dụng với Cu(OH)2 ở |

Câu hỏi:

Glucozơ và fructozơ đều có tính chất nào sau đây?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

B sai vì chỉ có glucozơ mới có nhóm chức  trong phân tử.

C sai vì trong dung dịch glucozơ và fructozơ tồn tại chủ yếu dạng mạch vòng.

D sai vì glucozơ và fructozơ đều không tham gia phản ứng thủy phân.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!