Câu hỏi Trắc nghiệm

Glucozơ và fructozơ đều có tính chất nào sau đây? A. Tác dụng với Cu(OH)2 ở |

Câu hỏi:

Glucozơ và fructozơ đều có tính chất nào sau đây?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

B sai vì chỉ có glucozơ mới có nhóm chức  trong phân tử.

C sai vì trong dung dịch glucozơ và fructozơ tồn tại chủ yếu dạng mạch vòng.

D sai vì glucozơ và fructozơ đều không tham gia phản ứng thủy phân.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!