Câu hỏi Tự Luận

Gọi m là số dư của a khi chia cho 9. Điền vào các ô trống: a 16 213 |

Câu hỏi:

Gọi m là số dư của a khi chia cho 9. Điền vào các ô trống:

 

Bạn đang xem: Gọi m là số dư của a khi chia cho 9. Điền vào các ô trống: a 16 213 |

a 16 213 827 468
m      
Xem lời giải

Trả lời:

16 = 9 + 7 nên 16 chia 9 dư 7.

213 có tổng các chữ số 2 + 1 + 3 = 6 chia 9 dư 6 nên 213 chia 9 dư 6.

827 có tổng các chữ số 8 + 2 + 7 = 17 chia 9 dư 8 nên 827 chia 9 dư 8.

468 có tổng các chữ số 4 + 6 + 8 = 18 ⋮ 9 nên 468 ⋮ 9.

Do đó ta có bảng sau :

a 16 213 827 468
m 7 6 8 0

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!