Câu hỏi Tự Luận

Gọi m là số dư của a khi chia cho 9. Điền vào các ô trống: a 16 213 |

Câu hỏi:

Gọi m là số dư của a khi chia cho 9. Điền vào các ô trống:

 

Bạn đang xem: Gọi m là số dư của a khi chia cho 9. Điền vào các ô trống: a 16 213 |

a 16 213 827 468
m      
Xem lời giải

Trả lời:

16 = 9 + 7 nên 16 chia 9 dư 7.

213 có tổng các chữ số 2 + 1 + 3 = 6 chia 9 dư 6 nên 213 chia 9 dư 6.

827 có tổng các chữ số 8 + 2 + 7 = 17 chia 9 dư 8 nên 827 chia 9 dư 8.

468 có tổng các chữ số 4 + 6 + 8 = 18 ⋮ 9 nên 468 ⋮ 9.

Do đó ta có bảng sau :

a 16 213 827 468
m 7 6 8 0

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!