Câu hỏi Tự Luận

Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng |

Câu hỏi:

Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx, yy. Trên xx vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, trên yy vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm sao cho O là trung điểm của mỗi đoạn thẳng ấy.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng |

Trả lời:

Vì O là trung điểm của CD và EF nên:

OC = OD = CD:2 = 3:2 = 1,5cm

OE = OF = EF:2 = 5:2 = 2,5cm

Giải bài 62 trang 126 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

– Đầu tiên vẽ hai đường thẳng xx, yy cắt nhau tại O.

– Nếu dùng compa:

   + Trên đường thẳng xx, đặt mũi nhọn compa tại điểm O, quay compa có độ mở là 1,5cm một vòng tròn sẽ cắt xx tại hai điểm. Đó chính là hai điểm C và D cần vẽ.

   + Trên đường thẳng yy, đặt mũi nhọn compa tại điểm O, quay compa có độ mở 2,5cm một vòng tròn sẽ cắt yy tại hai điểm E và F cần tìm.

– Nếu dùng thước kẻ:

   + Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng xx sao cho vạch 1,5cm trùng với điểm O. Cách vạch chỉ 0cm và 3cm chính là hai điểm C, D cần vẽ.

   + Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng yy sao cho vạch 2,5cm trùng với điểm O. Cách vạch chỉ 0cm và 5cm chính là hai điểm E, F cần vẽ.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!