Câu hỏi Trắc nghiệm

Gold ___________ in California in the 19th century. |

Câu hỏi:

 Gold ___________ in California in the 19th century.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: A

Kiến thức: Thể bị động

Giải thích:

     Vì chủ ngữ là “Gold” không thể thực hiện hành động “discover” nên ta chia động từ ở thể bị động.

     Vì “in the 19th century” chứng minh hành động xảy ra ở thi quá khứ đơn.

     Công thức bị động của thì quá khứ đơn: was/ were P2

Tạm dịch: Vàng được phát hiện ở California vào thế kỷ thứ 19

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!