Câu hỏi Trắc nghiệm

Gold ___________ in California in the 19th century. |

Câu hỏi:

 Gold ___________ in California in the 19th century.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: A

Kiến thức: Thể bị động

Giải thích:

     Vì chủ ngữ là “Gold” không thể thực hiện hành động “discover” nên ta chia động từ ở thể bị động.

     Vì “in the 19th century” chứng minh hành động xảy ra ở thi quá khứ đơn.

     Công thức bị động của thì quá khứ đơn: was/ were P2

Tạm dịch: Vàng được phát hiện ở California vào thế kỷ thứ 19

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!