Câu hỏi Trắc nghiệm

Hàm số y=x^3-3x^2+1 có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây đúng? |

Câu hỏi:

Hàm số

y=x33x2+1

  có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Trả lời:

: Đáp án C

Hàm số

y=x33x2+1

 có đồ thị (C) có đặc điểm

+ (C) luôn có tâm đối xứng.

+ (C) luôn cắt trục hoành.

+ (C) luôn cắt trục tung.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!