Câu hỏi Trắc nghiệm

Hàm số y=x^3-3x^2+1 có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây đúng? |

Câu hỏi:

Hàm số

y=x33x2+1

  có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Trả lời:

: Đáp án C

Hàm số

y=x33x2+1

 có đồ thị (C) có đặc điểm

+ (C) luôn có tâm đối xứng.

+ (C) luôn cắt trục hoành.

+ (C) luôn cắt trục tung.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!