Câu hỏi Trắc nghiệm

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi A. prôtôn, nơtrôn và electron. B. nơtrôn và electron. C. prôtônn |

Câu hỏi:

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi prôtôn, nơtrôn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!