Câu hỏi Trắc nghiệm

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi A. prôtôn, nơtrôn và electron. B. nơtrôn và electron. C. prôtônn |

Câu hỏi:

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi prôtôn, nơtrôn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!