Câu hỏi Tự Luận

Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả tương tự ở hai dòng cuối: 3 – 1 = 3 + (-1) |

Câu hỏi:

Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả tương tự ở hai dòng cuối:

3 – 1 = 3 + (-1)

Bạn đang xem: Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả tương tự ở hai dòng cuối: 3 – 1 = 3 + (-1) |

3 – 2 = 3 + (-2)

3 – 3 = 3 + (-3)

3 – 4 = ?

3 – 5 = ?

Xem lời giải

Trả lời:

 3 – 4 = 3 + (- 4)

3 – 5 = 3 + ( -5)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!