Câu hỏi Trắc nghiệm

He hadn’t eaten anything since morning. He took the food eagerly. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or Don your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

He hadn’t eaten anything since morning. He took the food eagerly.

Bạn đang xem: He hadn’t eaten anything since morning. He took the food eagerly. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Dịch câu gốc và các phương án:

Anh ấy đã không ăn bất cứ thứ gì từ sáng nay. Anh ta ăn thức ăn một cách đầy háo hức.

A. Anh ta ăn thức ăn một cách đầy háo hức mặc dù anh ấy đã ăn nhiều từ lúc bình minh.

B. Anh ta ăn thức ăn một cách đầy háo hức vì anh ấy đã không ăn gì từ lúc bình minh.

C. Anh ấy đã không ăn bất cứ thứ gì từ lúc bình minh để mà anh ta ăn thức ăn một cách đây háo hức.

D. Anh ta ăn thức ăn một cách quá háo hức đến nỗi mà anh ấy đã không ăn gì từ lúc bình minh.

B là hợp nghĩa vái câu gốc nhất, các phương án khác sai khác về ngữ nghĩa.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!