Câu hỏi Trắc nghiệm

he word “proven” is closest meaning to which of the following? A. shown |

Câu hỏi:

The word “proven” is closest meaning to which of the following?

Xem lời giải

Trả lời:

Kỹ năng: Đọc

Giải thích: Từ “được chứng minh” gần nghĩa nhất với

A. được trình bày

B. được nghe

C. được tưởng tượng

D. được cân nhắc

Trong 4 từ này, đáp án A là gần nghĩa nhất với từ được đưa ra.

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!