Câu hỏi Trắc nghiệm

he word “proven” is closest meaning to which of the following? A. shown |

Câu hỏi:

The word “proven” is closest meaning to which of the following?

Xem lời giải

Trả lời:

Kỹ năng: Đọc

Giải thích: Từ “được chứng minh” gần nghĩa nhất với

A. được trình bày

B. được nghe

C. được tưởng tượng

D. được cân nhắc

Trong 4 từ này, đáp án A là gần nghĩa nhất với từ được đưa ra.

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!