Câu hỏi Trắc nghiệm

He’s a great guide as he knows the town like the back of his ______. |

Câu hỏi:

He’s a great guide as he knows the town like the back of his ______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức: Thành ngữ

Giải thích: Ta có thành ngữ “ the back of one’s hand” – nắm rõ như lòng bàn tay

Tạm dịch: Anh ấy là một hướng dẫn viên giỏi vì anh ấy biết thị trấn như lòng bàn tay của mình

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!