Câu hỏi Trắc nghiệm

He’s a great guide as he knows the town like the back of his ______. |

Câu hỏi:

He’s a great guide as he knows the town like the back of his ______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức: Thành ngữ

Giải thích: Ta có thành ngữ “ the back of one’s hand” – nắm rõ như lòng bàn tay

Tạm dịch: Anh ấy là một hướng dẫn viên giỏi vì anh ấy biết thị trấn như lòng bàn tay của mình

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!