Câu hỏi Trắc nghiệm

Hiện tượng thể hiện mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần |

Câu hỏi:

Hiện tượng thể hiện mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể là:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!