Câu hỏi Trắc nghiệm

Higher education is very importance to national economies, and it is also a source of trained and educated personnel for the whole country |

Câu hỏi:

Higher education is very importance to national economies, and it is also a source of trained and educated personnel for the whole country.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Giải thích: 

Sau động từ “be” và trạng từ chỉ mức độ “very” cần điền tính từ. 

importance (n): tầm quan trọng                                    important (adj): quan trọng 

Sửa: importance => important 

Tạm dịch: Giáo dục đại học rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia, và đồng thời cũng là nguồn cung cấp nhân lực được đào tạo và giáo dục cho cả nước. 

Chọn A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!