Câu hỏi Trắc nghiệm

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = ax + b/ cx + d. Mệnh đề nào sau đây là đúng |

Câu hỏi:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Dựa vào đồ thị ta có:

+) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định, suy ra:

 

y=adbccx+d2<0,

với

xdcadbc<0ad<bc*

 loại A, B.

+) Đồ thị cắt trục hoành Ox tại điểm có hoành độ  

x=ba>0ab<0

(1).

+) Đồ thị có tiệm cận ngang

y=ac>0ac>0

 (2).

Từ (1), (2)

a2bc<0bc<0

 (2*) (vì

a0

).

Từ (*), (2*)  

ad<bc<0.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!