Câu hỏi Trắc nghiệm

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = ax + b/ cx + d. Mệnh đề nào sau đây là đúng |

Câu hỏi:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Dựa vào đồ thị ta có:

+) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định, suy ra:

 

y=adbccx+d2<0,

với

xdcadbc<0ad<bc*

 loại A, B.

+) Đồ thị cắt trục hoành Ox tại điểm có hoành độ  

x=ba>0ab<0

(1).

+) Đồ thị có tiệm cận ngang

y=ac>0ac>0

 (2).

Từ (1), (2)

a2bc<0bc<0

 (2*) (vì

a0

).

Từ (*), (2*)  

ad<bc<0.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!