Câu hỏi Trắc nghiệm

His performance stood head and shoulders above the rest. |

Câu hỏi:

His performance stood head and shoulders above the rest.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Từ trái nghĩa – Kiến thức về thành ngữ

Stand head and shoulder above: tốt hơn hẳn, cao hơn hẳn

Tạm dịch: Màn trình diễn của anh ấy thì tốt hơn hẳn những màn biểu diễn còn lại.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!