Câu hỏi Trắc nghiệm

Hòa tan hoàn toàn m gam bột Al trong dung dịch NaOh dư, sau phản ứng thu được |

Câu hỏi:

Hòa tan hoàn toàn m gam bột Al trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A.

2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H2nAl=23nH2=230,15=0,1   molmAl=2,7gam

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!