Câu hỏi Trắc nghiệm

Hỗn hợp E chứa ba este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa |

Câu hỏi:

Hỗn hợp E chứa ba este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este X , este Y  và este Z . Đun nóng 0,4 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 25,7 gam hỗn hợp gồm ba ancol cùng dãy đồng đẳng và 49,1 gam hỗn hợp T gồm ba muối. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 0,275 mol O2, thu được Na2CO3 và 0,49 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Xem muối gồm: X mol HCOONa; y mol C2H3COONa; z mol (COONa)2 và a mol CH2. Ta có hệ bốn ẩn:

Tổng số mol các muối:        

x+y+z=0,4

                   (1)

Tổng số mol H2O và CO2:          

x+4y+z+2a=0,49

  (2)

Tổng khối lượng muối T:   

68x+94y+134z+14a=49,1

(3)

Số mol O2 cần để đốt là:   

0,5x+3y+0,5z+l,5a=0,275

Giải hệ ta được:

x=0,05

;

y=0,03

;

z=0,32

a=0

Quy đổi ancol gồm 0,72 mol CH3OH và 0,19 mol CH2.

Ta thấy: 

0,19=0,05.2+0,03.3

→ Có 0,05 mol HCOOC3H7 và 0,03 mol C2H3COOC4H9 và 0,32 mol (COOCH3)2.

%mY=8,35%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!