Câu hỏi Trắc nghiệm

Hỗn hợp E chứa ba este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa |

Câu hỏi:

Hỗn hợp E chứa ba este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este X , este Y  và este Z . Đun nóng 0,4 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 25,7 gam hỗn hợp gồm ba ancol cùng dãy đồng đẳng và 49,1 gam hỗn hợp T gồm ba muối. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 0,275 mol O2, thu được Na2CO3 và 0,49 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Xem muối gồm: X mol HCOONa; y mol C2H3COONa; z mol (COONa)2 và a mol CH2. Ta có hệ bốn ẩn:

Tổng số mol các muối:        

x+y+z=0,4

                   (1)

Tổng số mol H2O và CO2:          

x+4y+z+2a=0,49

  (2)

Tổng khối lượng muối T:   

68x+94y+134z+14a=49,1

(3)

Số mol O2 cần để đốt là:   

0,5x+3y+0,5z+l,5a=0,275

Giải hệ ta được:

x=0,05

;

y=0,03

;

z=0,32

a=0

Quy đổi ancol gồm 0,72 mol CH3OH và 0,19 mol CH2.

Ta thấy: 

0,19=0,05.2+0,03.3

→ Có 0,05 mol HCOOC3H7 và 0,03 mol C2H3COOC4H9 và 0,32 mol (COOCH3)2.

%mY=8,35%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!