Câu hỏi Trắc nghiệm

Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. |

Câu hỏi:

Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Khi cho X tác dụng với NaOH thu được dung dịch chỉ chứa muối natri panmitat, natri stearat nên triglixerit Y được tạo nên từ axit panmitic, axit stearic.

→ Y là trieste no, mạch hở.

Mà khi đốt cháy axit pânmitic, axit stearic (axit no, đơn chức, mạch hở) thu được 

nCO2=nH2O

→ Khi đốt cháy hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y ta có: 

nY=nCO2nH2O2=0,02mol

Ta có quá trình:

C15H31COOH;C17H35COOHY+NaOHDDC15H31COONaC17H35COONa+H2OC3H5OH3

Ta có: 

nNaOH  pöù  vôùi  Y=3nY=0,06molnNaOH  pöù  vôùi  axit=0,090,06=0,03mol

naxit=nNaOH  pöù  vôùi  axit=0,03mol

Xét phản ứng đốt cháy m gam X: 

nOX=2naxit+6nY=2.0,03+6.0,02=0,18mol

Bảo toàn nguyên tố C, H: 

nCX=nCO2=1,56molnHX=2nH2O=3,04mol

Ta có: 

m=mX=mCX+mHX+mOX=1,56.12+3,04+0,18.16=24,64gam

Xét phản ứng của X với dung dịch NaOH 

mH2O=nNaOH  pöù  vôùi  axit=0,03molmC3H5OH3=mY=0,03mol

Bảo toàn khối lượng: 

a=mmuoái=mX+mNaOHmH2OmC3H5OH3

=24,64+0,09.400,03.180,02.92=25,86gam

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!