Câu hỏi Trắc nghiệm

Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. |

Câu hỏi:

Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Khi cho X tác dụng với NaOH thu được dung dịch chỉ chứa muối natri panmitat, natri stearat nên triglixerit Y được tạo nên từ axit panmitic, axit stearic.

→ Y là trieste no, mạch hở.

Mà khi đốt cháy axit pânmitic, axit stearic (axit no, đơn chức, mạch hở) thu được 

nCO2=nH2O

→ Khi đốt cháy hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y ta có: 

nY=nCO2nH2O2=0,02mol

Ta có quá trình:

C15H31COOH;C17H35COOHY+NaOHDDC15H31COONaC17H35COONa+H2OC3H5OH3

Ta có: 

nNaOH  pöù  vôùi  Y=3nY=0,06molnNaOH  pöù  vôùi  axit=0,090,06=0,03mol

naxit=nNaOH  pöù  vôùi  axit=0,03mol

Xét phản ứng đốt cháy m gam X: 

nOX=2naxit+6nY=2.0,03+6.0,02=0,18mol

Bảo toàn nguyên tố C, H: 

nCX=nCO2=1,56molnHX=2nH2O=3,04mol

Ta có: 

m=mX=mCX+mHX+mOX=1,56.12+3,04+0,18.16=24,64gam

Xét phản ứng của X với dung dịch NaOH 

mH2O=nNaOH  pöù  vôùi  axit=0,03molmC3H5OH3=mY=0,03mol

Bảo toàn khối lượng: 

a=mmuoái=mX+mNaOHmH2OmC3H5OH3

=24,64+0,09.400,03.180,02.92=25,86gam

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!