Câu hỏi Trắc nghiệm

Hợp chất X là chất rắn, màu trắng hơi xanh, không tan trong nước. Công thức của X là A. FeO |

Câu hỏi:

Hợp chất X là chất rắn, màu trắng hơi xanh, không tan trong nước. Công thức của X là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!