Câu hỏi Trắc nghiệm

I ______ an old friend yesterday. It was really nice to see her after all this time |

Câu hỏi:

I ______ an old friend yesterday. It was really nice to see her after all this time

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

run into sb: tình cờ gặp ai

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!