Câu hỏi Trắc nghiệm

I ______ an old friend yesterday. It was really nice to see her after all this time |

Câu hỏi:

I ______ an old friend yesterday. It was really nice to see her after all this time

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

run into sb: tình cờ gặp ai

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!