Câu hỏi Trắc nghiệm

I am now reconciled with two of my estranged siblings – not just my older brother, but my sister, whom I hadn’t spoken to for 17 years. |

Câu hỏi:

I am now reconciled with two of my estranged siblings – not just my older brother, but my sister, whom I hadn’t spoken to for 17 years.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Từ đồng nghĩa – Kiến thức về từ vựng

Tạm dịch: Bây giờ tôi đã làm hòa được với hai trong số những anh chị em ruột thịt mà xa cách của mình, không chỉ với anh trai mà cả em gái nữa, những người mà tôi đã không trò chuyện trong khoảng 17 năm rồi.

=> reconcile (v) = harmonish (v): giảng hòa, hoà giải

Các đáp án khác:

A. contactable (adj): có thể giao tiếp được

C. opposed (adj): chống lại, phản đối

D. truthful (adj): chân thật, trung thực

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!