Câu hỏi Trắc nghiệm

I am sure your sister will lend you a sympathetic____________when you explain |

Câu hỏi:

I am sure your sister will lend you a sympathetic____________when you explain the situation to her.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức được hỏi: Thành ngữ

Ta có cụm “lend an ear to sb/sth”: lắng nghe một cách chân thành. Đáp án B.

Tạm dịch: Tôi chắc rằng chị bạn sẽ lắng nghe bạn một cách đồng cảm khi bạn giải thích tình huống này với cô ấy.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!