Câu hỏi Trắc nghiệm

I am sure your sister will lend you a sympathetic____________when you explain |

Câu hỏi:

I am sure your sister will lend you a sympathetic____________when you explain the situation to her.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức được hỏi: Thành ngữ

Ta có cụm “lend an ear to sb/sth”: lắng nghe một cách chân thành. Đáp án B.

Tạm dịch: Tôi chắc rằng chị bạn sẽ lắng nghe bạn một cách đồng cảm khi bạn giải thích tình huống này với cô ấy.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!