Câu hỏi Trắc nghiệm

“I bought these books last week”. He said |

Câu hỏi:

“I bought these books last week”. He said

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về câu trực tiếp sang gián tiếp dạng câu trần thuật

S + V( giới thiệu) + That + S (đổi) + V( lùi thì) + St ……

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!