Câu hỏi Trắc nghiệm

“I bought these books last week”. He said |

Câu hỏi:

“I bought these books last week”. He said

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về câu trực tiếp sang gián tiếp dạng câu trần thuật

S + V( giới thiệu) + That + S (đổi) + V( lùi thì) + St ……

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!