Câu hỏi Trắc nghiệm

I want to express my _________ admiration for the courage and persistence the member has shown in bringing this issue forward. |

Câu hỏi:

I want to express my _________ admiration for the courage and persistence the member
has shown in bringing this issue forward.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

A.    deep (a) sâu; chỉ chiều sâu không gian

B.    vast(a) to, bự lớn khổng lồ     

C.    broad(a) rộng, bao la, mô tả sự rộng rãi của một vùng đất, một quốc gia.

D.    large(a) rộng lớn, thường dùng với những danh từ trừu tượng đếm được khi nói về số lượng, tỷ lệ.

Phù hợp nghĩa nhất là câu A

Tạm dịch: Tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc của mình đối với sự can đảm và kiên trì của thành viên

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!