Câu hỏi Trắc nghiệm

If it had not been for the couch’s decision to strike while the iron is hot, the team would not have won the game so easily. |

Câu hỏi:

If it had not been for the couch’s decision to strike while the iron is hot, the team would not have won the game so easily.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Từ trái nghĩa – kiến thức về thành ngữ

Tạm dịch: Nếu không có quyết định của huấn luyện viên để mà nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cả đội đã không thắng trò chơi một cách dễ dàng như vậy.

=> Strike while the iron is hot: nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cờ đến tay ai người ấy phất, hành động trong lúc tốt nhất có thể

Xét các đáp án:

A. Take advantage of an opportunity: tận dụng cơ hội

B. Miss the boat: bỏ lỡ cơ hội

C. Face the music: chịu trận (tình huống khó khăn)

D. Put others first: nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình

=> Đáp án là B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!