Câu hỏi Trắc nghiệm

If it had not been for the couch’s decision to strike while the iron is hot, the team would not have won the game so easily. |

Câu hỏi:

If it had not been for the couch’s decision to strike while the iron is hot, the team would not have won the game so easily.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Từ trái nghĩa – kiến thức về thành ngữ

Tạm dịch: Nếu không có quyết định của huấn luyện viên để mà nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cả đội đã không thắng trò chơi một cách dễ dàng như vậy.

=> Strike while the iron is hot: nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cờ đến tay ai người ấy phất, hành động trong lúc tốt nhất có thể

Xét các đáp án:

A. Take advantage of an opportunity: tận dụng cơ hội

B. Miss the boat: bỏ lỡ cơ hội

C. Face the music: chịu trận (tình huống khó khăn)

D. Put others first: nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình

=> Đáp án là B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!